Udendørs krolfSpilletider i Kurhusskoven


Der spilles hver tirsdag fra d. 04. april til d. 10. oktober kl. 13.00.


Kaffepause mellem hver bane.
Baneregler


Spillerfordeling til banerne foregår med nummerudtrækning.

Slagsedler udleveres til hvert hold, som udpeger en dommer.
En på holdet godkender slagsedlen og afleverer den godkendte slagseddel i resultatkassen.
Der bliver ført en resultatliste


Der må kun spilles med original kølle og kugle.


Køllen: En original kølle er 15 cm X Ø6 cm og der må ikke ændres på køllehovedet. Vægt: 500 g.


Kuglen: Kuglen skal være min. 80 mm og max.90 mm i diameter. Vægten skal være min. 225 g.

Banen er det klippede areal samt de markerede afmærkninger. Slår man ud over disse områder, er kuglen ude og skal genplaceres med et køllehoveds længde til banens kant.


Der spilles efter DAI’s regler, som kan ses i vores informationsmappe og på hjemmesiden.

Ved stævner oplyses der altid hvordan der spilles, dette besluttes af bestyrelsen/stævneudvalget.