Indendørs krolf

S.K.K. Indendørs Krolf

2022 -23


SFS - Hallen

Borgm. Andersens vej 100 - 6400 SønderborgSpilletider:

 • S.K.K. Indendørs Krolf fra tirsdag d. 01. november 2022 til tirsdag d. 28. marts 2023
 • Hold 1 - fra kl.11.00 til kl.13.00 max. 48 spiller
 • Hold 2 - fra kl.13.00 til kl.15:00 max. 48 spiller


Cafeteria:

 • Der er 15 min. kaffepause mellem baneskift hvor du kan nyde din medbragte kaffe.
 • Der kan fra hallens beholdning købes vand, øl, 1 glas vin for kr.10.00 pr. genstand.


Baneregler:

 • Der spilles 4 m/k på hvert hold dog max. 48 spiller på de 2 baner.
 • Spillerfordeling til banerne foregår med nummerudtrækning.
 • Slagsedler udleveres til hvert hold, som udpeger en dommer der udfylder slagsedlen.
 • Der må kun spilles med S.K.K.'s indendørs kugler.
 • Der stilles et begrænset antal køller til rådighed.
 • Der skal spilles med passende indendørs fodtøj.
 • Drikkevarer må ikke medbringes i hallen.
 • Der spilles efter DAI's Indendørs krolfregler, som kan ses under DAI nederst på siden.


Medlemskontingent:

 • Det årlige medlemskontingent er for aktive indendørs spillere kr. 250,00.

   

Tilmelding: