SKK

Sønderborg Krolfklub

Hvem er vi!

 

Kontakt

Bestyrelsen

Udvalg

Vedtægter

 

Vore aktiviteter!

 

Hvad er Krolf

Medlemskontingent

Leje/låne banen

Udendørs krolf

Indendørs krolf

 

Krolfcafé

(kun for medlemmer)

 

Åben spilledage tirsdag og torsdag i sommerperioden.

 

Café priser

Køb af kølle, kugle og optager

 

Er Krolf noget for dig?

 

Program 2017

Vi er medlem af DAI

DAI stævneplan 2017

DAI stævner-Tilmelding

DAI krolfregler

DAI dommere i Sønderborg krolfklub

 

 

 

 

 

Se vort fotoalbum

 

Vi spiller krolf

Hver tirsdag og torsdag fra april til november i

Kurhuskoven

 

Hertug Hans vej 12 - 6400 Sønderborg

 

&

 

Vi spiller indendørs krolf

Hver tirsdag fra november til april i

SFS - hallen

 

Borgm. Andersens vej 100 - 6400 Sønderborg

 

www.sonderborgkrolfklub.dk

Vor sponsor