Udendørs krolf

Spilletider i Kurhusskoven


  • Der spilles 2 baner hver tirsdag og torsdag fra d. 5. april til d.13. oktober kl.13.00 til 16.00.


  • Kaffepause mellem hver bane.Baneregler i Kurhusskoven


  • Der spilles med 4 m/k på hvert hold, samt max.144 spillere på vores baner.

 

  • Spillerfordeling til banerne foregår nummerudtrækning. Slagsedler udleveres til hvert hold, som udpeger en dommer. En på holdet godkender slagsedlen efter spillet, derefter underskriver dommeren slagsedlen og afleverer den godkendte slagseddel i resultatkassen. Der bliver ført en resultatliste.

 

  • Der må kun spilles med egen original kølle og kugle.

 

  • Køllen:  Man skal spille med original krolfkølle på 15 cm x Ø6 cm. Der må ikke ændres på                          køllehovedet. Vægt: 500 g.

 

  • Kuglen:  Kuglen skal være min. 80 mm og max. 90 mm i diameter.

                       Vægten skal være min. 225 g.

 

  • Banen er det klippede areal og følger de markerede afmærkninger. Slår man ud over disse områder, er kuglen ude og skal genplaceres med et køllehoveds længde fra banens yderkant.

 

  • Der spilles efter DAI regler, som kan ses i vores informationsmappe.

 

  • Ved stævner oplyses der altid hvordan der spilles, dette besluttes af bestyrelsen/stævneudvalget.