Informationer/spilletider                   

                                                 

       

      

                                            


                                        Information


                                                        fra Bestyrelsen

                 

 


     

Nu har myndighederne d.24.02.2021 besluttet af forhøje forsamlingsforbuddet fra 5 til 25 personer.

Angående genåbning i Kurhusskoven har bestyrelsen vedtaget at åbne når forsamlingsforbuddet

kommer på 50 personer, men vi vil gerne at der kan blive afholdt et dommerkursus hvor der vil blive gennemgået

krolfregler, samt orientere om de nye baneregler i Kurhusskoven – DAI stævner og S.K.K. Information 2021

Dette Kursus er gratis for dem som ønsker at deltage max.25. personer pr. hold.

Med dette kursus vi du kunne være klar til den nye sæson når der bliver åbnet for 50 personer.

Håber at man har forståelse for hvad der er vedtaget, vi ser frem til at møde dig til kurset d. 14.april

S.K.K. Bestyrelsen