regler_måned

Sønderborg Krolfklub

 

Regler for valg af månedens spiller

(Gældende for sæsonen 2017)

 

 • Hver gang en spiller bliver månedens spiller, får denne tillagt 3 slag som handicap de følgende måneder. Eks. bliver en spiller månedens spiller 3 gange, har spilleren de følgende måneder et handicap på 9 slag. Handicaptillæg er kun gældende for den bane, man er blevet månedens spiller. Der vælges kun én spiller, som månedens spiller samlet for begge spilledage.

 

 • Alle starter med et handicap på 0 ved hvert årsskifte

 

 • Månedens spiller vælges for alle spillede baner i den gældende måned

 

 • Månedens gennemsnit udregnes for dem som spiller enten tirsdag eller torsdag, som gennemsnittet af de (2 mindste antal slag/mdr. på banen)

 

 • For dem som spiller begge dage udregnes gennemsnittet som (de 2 mindste antal slag/mdr. på banen begge spilledage). Eks: 2 mindste ant. slag tirsd. 28 – 32, 2 mindste ant. slag torsd. 35 – 32, = gennemsnit på: (28+32+35+32)/4= 31,8

 

Månedens spiller vælges efter følgende kriterier

(2-3-4-5-6 er forudsat at forudgående kriterier er overholdt)

 

 1. Spillet mindst 6 baner pr. tilmeldt spilledag.
 2. Laveste antal slag for en runde + handicaptillæg.
 3. Månedens mindste gennemsnit afrundet til 1 decimal.
 4. Antal ”Hole-in-one”
 5. Spilleren med det laveste handicap.
 6. Lodtrækning, hvis flere spillere er lige. Kun vinderen af lodtrækning får tillagt 3 slag som handicap.

 

 • Ved tvivlsspørgsmål er bestyrelsen øverste myndighed og afgørelsen kan ikke ankes.