program

Sønderborg Krolfklub

 

 

Ret til ændringer forbeholdes

Program 2017

for

Sønderborg Krolfklub

Torsdag d. 23 februar

 

Vinterkrolf - Kurhusskoven

 

Tirsdag d. 4 april

 

Sæsonstart Kurhusskoven

 

Spilletid: Kl. 13:00

Baneregler - Kurhusskoven

Torsdag d. 6 april

 

Sæsonstart Kurhusskoven

 

Spilletid: Kl. 13:00

Baneregler - Kurhusskoven

Onsdag d. 19 april

 

Dommerkursus/DAI Stævneplan

 

Torsdag d. 18 maj

 

DAI regionsstævne - Kurhusskoven

 

Onsdag d. 14 juni

 

Medlemshygge - når solen skinner over Kurhusskoven

 

Tirsdag d. 18 juli

 

GF forsikring Cup - Kurhusskoven

 

Tirsdag d. 15 august

 

Venskabsstævne - Slotsbyens krolfklub Gram

 

Bus til Gram

Se program

Søndag d. 3 september

 

Aftenkrolf - Kurhusskoven

 

Torsdag d. 28 September

 

Klubmesterskab - Kurhusskoven

 

Tirsdag d. 17 oktober

 

Sæsonafslutning - Kurhusskoven

 

Tilmelding til sæson 2018

Torsdag d.19 oktober

 

Sæsonafslutning - Kurhusskoven

 

Tilmelding til sæson 2018

Torsdag d.26 oktober

 

Generalforsamling

 

Tirsdag. 7 november

 

Indendørs Krolf - Sæson 2018 opstart

 

Tirsdag d. 12 december

 

Julehygge for alle SKK medlemmer