Indendørs krolfregler

Sønderborg Krolfklub

S.K.K.Indendørs Krolfregler

SFS Hallen

Banen:

 • Der spilles 4 m/k på hvert hold, samt max. 48 spiller på vores 2 baner. Afstanden mellem hullerne skal være min. 4 m. og max. 12 m – huldiameter ø 110 mm Kuglen skal være ø 9 cm., der må kun spilles med klubbens kugler – men der må gerne spilles med egen godkendte kølle. Der skal spilles med passende indendørs fodtøj.


Spillerfordeling:

 • Spillefordeling til banerne efter nummerfordeling, slagsedler udleveres til hvert hold som udfyldes af den udpegede dommer, og afleveres i resultatkassen.


Dommerens rolle:

 • Kontrol af slagsedlens udfyldelse (navn, medl.nr. og kuglefarve)
 • Nævne spillerens navn, før slaget må slås.
 • Føre regnskab med slagene.
 • Kontrol af kugleflytning (forhindring, slået til forkert kugle eller andet) Dommeren er øverste myndighed
 • Vent med at sige næste spillers navn, til du er færdig med at notere
 • Siger dommeren et forkert navn, og spilleren når at slå, skal alle kuglerne tilbage gratis.
 • Tidligere antal slag lægges sammen, og spillerens antal slag nævnes, når spilleren er kommet i hul: f.eks. Anders 4.
 • Se nøje efter, at kuglen ligger helt stille, specielt hvis den ligger på en hulkant.
 • Spillerne må til enhver tid se stillingen.
 • Få ivrige spillere til at vente.


Spilleregler:

 • Udslagsstedet er bag hullets centerlinje (er ikke markeret) og max. 1 køllehoveds længde på hver side af hullet. Fødderne skal være bag centerlinjen.
 • Slagene skal slås med køllehovedet. Køllehovedet skal berøre kuglen for at være et korrekt slag. Et slag er, når kugle og køllehoved har kontakt. Kuglen skal have passeret udslagslinien, før det tæller som et slag.


Følgende slag er fejlslag

 • Ført kugle og dobbeltslag. Disse fejlslag tæller som et slag, og alle implicerede kugler flyttes tilbage.
 • Man tildeles 1 straffeslag, hvis man slår for tidligt eller til en forkert kugle, og alle implicerede kugler flyttes tilbage.
 • Er banen så uheldig konstrueret at kuglen kan ryge i et forkert hul, er det gratis at komme op på kanten (køllehovedslængde) af det forkerte hul.
 • Kugler som ligger klods, spilles på flg. måde.
 • Spilleren slår til sin egen kugle, men modstanders kugle rammes. Modstanders kugle genplaceres altid (dog ikke hvis den ryger i hul), mens spillerens bliver liggende
 • Hvis kuglen ligger så uheldig at den ikke kan slås (mur eller anden forhindring) flyttes den 1 køllehovedslængde, dog ikke i hul.Det koster et sla
 • Alt bandespil koster 1. slag, bolden lægges ud hvor den rørte banden , og skal lægges et køllehoved ud.
 • Bolde under bænk og bord samt målnet koster 1. slag, der hvor den røg ind skal den lægges et køllehoved ud.