Baneregler kurhusskoven

Sønderborg Krolfklub

 

 

Spilletider Kurhusskoven

  • Der spilles 2 baner hver tirsdag og torsdag fra d.2 april til d.17 oktober kl.13:00 til 16:00.
  • Kaffepause efter første omgang, max. en halv time

 

Baneregler Kurhusskoven

 

Ret til ændringer forbeholdes

  • Der må kun spilles 4m/k på hvert hold, dog max. 144 spiller på vores 3 baner.

 

  • Spillefordeling til banerne efter nummerfordeling, slagsedler udleveres til hvert hold som man selv udfylder, og afleverer i resultatkassen.Der må kun spilles med klubbens kugler – men der må gerne spilles med egen originale kølle, Sønderborg krolfklub har også godkendte originale køller til rådighed.

 

  • Der er bane over hele området i Kurhusskoven, undtagen hvis man skyder kuglen ud i hegnet, så skal kuglen lægges ind på banen der hvor den røg ud, og lægges ind på banen med et køllehoved, det koster et slag.

 

  • Der spilles efter DAI regler, som kan ses i vores informationsmappe og på vores hjemmeside www.sonderborgkrolfklub.dk Ved stævner oplyses der altid hvordan der spilles, dette besluttes af stævneudvalget.

 

Sønderborg Krolfklub

Bestyrelsen