S.K.K. program 2018

Sønderborg Krolfklub

   

Program 2019

for

Sønderborg Krolfklub


S.K.K.Indendørs Krolf

                           Tirsdag d. 19. februar


        Vinterkrolf i Kurhusskoven


                              Tirsdag d. 2. april


        Sæsonstart i Kurhusskoven


                              Torsdag d. 9. maj             


    DAI Regionsstævne i Kurhusskoven         


                             Lørdag d. 15 juni


DAI Landsstævne i Kolding 


                            Tirsdag d. 18. juni

Venskabsstævne med Slotsbyens   

Krolfklub og S.K.K. i Gram

                    Tirsdag d. 20. august     


Aften Krolf i Kurhusskoven


                 Torsdag d.29.august 


Dai Regionsmesterskab i Kurhusskoven 


Se program


                 Tirsdag d. 24. september

Klubmesterskab i Kurhusskoven   

   

                         Torsdag d.17. oktober


Sæsonafslutning i Kurhusskoven     


                         Tirsdag d. 22. oktober

 

Generalforsamling

   

 


S.K.K.Indendørs Krolf          


                 

            Tirsdag d. 5. november 2019


 S.K.K.Indendørs Krolf

Opstart 2019 - 20 


            Tirsdag d. 11. december 2018


       S.K.K.Indendørs Krolf "Julehygge"

                    i S.F.S. Cafeteria           Tirsdag d.26.februar 2019             


          S.K.K.Indendørs Krolf

       Dame - Herre

                              Klubmester

                 


            Mandag d. 18. marts 2019                               


DAI - Indendørs Regionsstævne

  i S.F.S Hallen   

Sønderborg

          

       

a