S.K.K. program 2018

Sønderborg Krolfklub

Program 2018

for

Sønderborg Krolfklub

a

Tirsdag d. 20 februar

 

Vinterkrolf i Kurhusskoven

 

Tirsdag d. 3. april

 

Sæsonstart i Kurhusskoven

 

Spilletid: Kl. 13:00

Torsdag d. 5. april

 

Sæsonstart i Kurhusskoven

 

Spilletid: Kl. 13:00

Tirsdag d. 15 maj

 

DAI Regionsstævne i Kurhusskoven

 

se fotoalbum

Tirsdag d. 12 juni

Venskabsstævne med Slotsbyens

Krolfklub og S.K.K. i Kurhusskoven

 

se fotoalbum

 

Onsdag d. 20. juni

Indbydelse til Krolfstævne

i Sønderborg Firma Sport S.F.S.

se fotoalbum

Søndag d. 15. juli

 

Jubilæums fest - når solen skinner over Kurhusskoven ellers ændres datoen

 

se fotoalbum

Tirsdag d. 21. august

Aften Krolf i Kurhusskoven

Tirsdag d. 25. september

 

Klubmesterskab i Kurhusskoven

 

Tirsdag d. 16. oktober

 

Sæsonafslutning i Kurhusskoven

 

Tilmelding til sæson 2019

 

Torsdag d.18. oktober

 

Sæsonafslutning i Kurhusskoven

 

Tilmelding til sæson 2019

Tirsdag d. 23. oktober

 

Generalforsamling

 

Se program

Tirsdag d. 6. november 2018

 

S.K.K.Indendørs Krolf

Opstart 2018-19

 

Tirsdag d. 11. december 2018

 

S.K.K.Indendørs Krolf "Julehygge"

i S.F.S. Cafeteria

 

Tirsdag d. 26. februar 2019

 

S.K.K.Indendørs Krolf

Dame - Herre

Klubmester