S.K.K. program 2018

Sønderborg Krolfklub

Program 2019

for

Sønderborg Krolfklub

 

S.K.K.Indendørs Krolf

Tirsdag d. 19. februar

 

Vinterkrolf i Kurhusskoven

 

Tirsdag d. 2. april

 

Sæsonstart i Kurhusskoven

 

Torsdag d. 9. maj

 

DAI Regionsstævne i Kurhusskoven

 

program følger

Lørdag d. 15 juni

 

DAI Landsstævne i Kolding

 

program følger

Tirsdag d. 18. juni

Venskabsstævne med Slotsbyens

Krolfklub og S.K.K. i Gram

Tirsdag d. 20. august

 

Aften Krolf i Kurhusskoven

 

Torsdag d.29.august

 

Dai Regionsmesterskab i Kurhusskoven

 

program følger

Tirsdag d. 24. september

Klubmesterskab i Kurhusskoven

Torsdag d.17. oktober

 

Sæsonafslutning i Kurhusskoven

 

Tirsdag d. 22. oktober

Generalforsamling

program følger

 

 

S.K.K.Indendørs Krolf

 

Tirsdag d. 6. november 2018

 

S.K.K.Indendørs Krolf

Opstart 2018-19

 

Tirsdag d. 11. december 2018

 

S.K.K.Indendørs Krolf "Julehygge"

i S.F.S. Cafeteria

 

 

Tirsdag d.26.februar 2019

 

S.K.K.Indendørs Krolf

Dame - Herre

Klubmester

 

Mandag d. 18. marts 2019

 

DAI - Indendørs Regionsstævne

i S.F.S Hallen

Sønderborg

a