regler_årets

Sønderborg Krolfklub

  • Årets spiller vælges efter årsafslutning og annonceres ved årets generalforsamling


  • Årets spillere vælges for det samlede resultat, alle baner. Der vælges kun én dame og én herre, som årets spillere samlet for begge spilledage.
    Årets spiller vælges efter følgende kriterier:

             (kriterie 2-3-4-5-6 er forudsat at forudgående kriterier er overholdt)


  1. Spillet mindst 30 baner pr. tilmeldt spilledag
  2. Årets mindste gennemsnit alle baner afrundet til 1 decimal
  3. Flest antal ”Hole-in-one”
  4. Spilleren med højeste handicap.
  5. Årets laveste samlede antal slag, alle baner.
  6. Lodtrækning, hvis flere spillere er lige.


  • Ved tvivlsspørgsmål er bestyrelsen øverste myndighed og afgørelsen kan ikke ankes.
Regler for valg af Årets spillere

(Gældende for sæsonen 2017)